top of page

Kärleksfull vägledning för Dig från min guide (kanaliserad genom lätt trans)


Kära du – Vi är inne i en tid där mänskligheten befinner sig i en fantastisk tidsålder.

Däremot är motsättningarna mellan mörkret, (som ni kallar det för ”mörkret” och ”ljuset”) polariseringen större än någonsin. Vi kallar det för den gamla tidsålderns energier som befann sig i en kamp med att överleva. Det är en gammal energi, stagnerande men ack så behövlig för människan behöver förstå att överlevnad är en del av människans fortgående på jorden. Det är det som tar människan framåt för när människan ställs inför en kris så kommer nya lösningar och nya idéer. Därav behovet att stå i rummet mellan ”mörkret” och ”ljuset”.


Vi förflyttar oss raskt till nuet. Många av er här kommit ihåg varför ni är här och den hopplöshet som tidigare kan ha kommit och gått i tanken om hur det här ska ske är nu borta. Ni ser nu hur ni kan hjälpa andra som också börjar komma ihåg mer och mer och börjar se mer och mer allt eftersom att slöjan dras isär och med era mänskliga jordebo-ögon kan ni nu se och känna den kraft ni alla besitter. Men vi har inte bara kommit hit för att tala om nuet men även om framtiden, framgång och lycka. Att hela tiden vara i lyckliga svävande höga även så andliga energier är ett tillstånd men så som människa har ni valt att kunna känna in alla parametrar i spektrumet av era känslor. Så när ni slungas tillbaka in i ett paradigmskifte där mörkret möter ljuset och ni står och nästan håller ifrån er mörkret men ni har ändå inte nått in i ljuset, när ni befinner er i det tomrummet så ska ni veta att det är här det största skiftet sker. Det är då man inte ska ge upp.


Det här budskapet behöver komma ut till alla de som just nu, precis, precis, just nu befinner sig i det tomrummet ni är väldigt nära att komma åt er inre sanning och att kunna få tillgång till ert eget inre ljus i skiftet. Det är också vanligt att känna motstånd och att känna av konflikter mycket starkare och bli utan tro på sig själv eller att känna sig svag. Det är helt naturligt och helt vanligt när kroppen kalibrerar sina energier. Det är en illusion att det finns en motsättning mellan er människor. I de äldre stagnerande energierna som spelar ut sig nu på jorden dras många med in i motsättningar motpoler. Det är naturligt för människan kan låta sig dras in i motpoler men kan komma ihåg att ganska snabbt sätta sig i ett neutralt läge för att tanka energi. Somliga av er behöver dras in i vissa motpols diskussioner därför att ni är ämnade att vara där och lysa upp men alla är inte ämnade för alla motpols diskussioner därför behöver ni känna i ert eget hjärta eller i maggropen var ni behöver vara just då.


Det är viktigt att inte låta sig själv dras med in i motpols diskussioner (som vi kallar det) och som ni inte är ämnade att vara i för där tappar ni kraft. Ni kommer att känna in skillnaden i de situationer där ni så att säga dras in i motpols diskussioner där ni står kvar i er kraft och ni känner passionen glöda. Då kan ni känna att ni får hjälp av andevärlden av oss guider och där är ni ämnade att vara. Känn in skillnaden. Likaså, nästa steg på vägen är er gyllene väg, som leder er in i er sanning ännu närmare in i er sanning. Livet har flera fasetter av denna diamant och ni upptäcker nya facetter hela tiden. Det är viktigt att ni går er egen väg och oavsett om ni är medium eller vilken inriktning i livet ni än tar så samspelar ni i en stor orkester, som vi brukar säga, men ni behöver samtidigt ”finlira” ert eget instrument. För att ni tydligare ska kunna samspela med andra måste ni återigen återkomma till ert eget instrument och ett eget finlir. Där sitter ni i er egen ljuvliga kraft där det bara är ni och ert andliga team.


Någon kan tro sig veta er väg som medium eller annan inriktning men det är viktigt att ni själva förstår er väg eftersom ni har levt många tidigare liv på olika ställen som har förberett er till detta livet. Det blir svårt för en annan mänsklig varelse som lever i nutiden att berätta för er vad er väg är och därför är det vår sanning genom detta medium som vi nu kanaliserar att understryka hur viktigt det är för er att hitta er egen inre sannings frekvens och åter komma tillbaka till er egen inre sanning frekvens om och om och om igen.


Vi önskar välkomna er in i ljuset i den ljuskraft som är er egen där ni alla har möjligheten att kanalisera visdom från andevärlden och guider. Vi tackar er för den här stunden vi har fått med er nu. Den högsta kärleken råder alltid. Love.


Boka sittning on-line: info@ninamarianne.com

Comments


bottom of page